JQuery Cycle Plugin - Fade In Image


PROIECTUL TRANSHUMAN??A 2013


TRANSHUMAN??A OILOR DIN CARPA??I -2013 ECOU AL ISTORIEI COMUNE CARPATINE

 

Transhuman??a  pastoral? este o form? de deplasare   a turmelor de oi conduse de  ciobani  ce  se realizeaz? pe durata unui anotimp, pe anumite trasee bine stabilite, pornind de la ??esuri  spre  p???unile de munte în perioada verii, ??i apoi  întoarcerea acestora când se apropie toamna, pentru iernat  în satele de ba??tin? . Fenomenul de transhuman??? pastoral? apar??ine prin excelen??? mocanilor transilv?neni ??i a fost determinat de insuficien??a pa??unilor ??i nutre??ului fa??? de bog???ia oilor, a vitelor ??i cailor pe le de??ineau. Oierii sau ciobanii transilv?neni au fost elementul cel mai puternic ??i persistent al unit???ii na??ionale peste grani??ele politice.   

R?d?cinile comunit???ilor  ce tr?iesc în Carpa??i  provin din tradi??iile p?store??ti, oamenii având multe elemente în comun: istoria, modul de via???, vocabularul, cultura ??i oieritul.

TRANSHUMAN??A OILOR  DIN CARPA??I

Este un proiect care îsi propune deplasarea tradi??ional?  a unui num?r de 300 de oi  conduse de  p?stori  prin mun??ii Carpa??i, mi??care  ce  s?rb?tore??te în fapt tranhuman??a  istoric? a ciobanilor valahi, ac??iune care a dus în trecut la întemeierea de a??ez?ri în zona de munte ??i la crearea  unei culturi comune  de-a lungul  Carpa??ilor.Prin aceast? transhuman???, se va reconstitui transhuman??a pe care ciobanii transilv?neni o realizau cu c?teva secolele în urm?. 

Perioada de desf???urare  a proiectului: mai 2013 - august 2013

Traseul: zonele montane ale ???rilor str?b?tute de mun??ii Carpa??i- aproximativ 1400 de kilometri, din Transilvania-România, prin Ucraina spre Polonia (în proiect existând zone scurte de parcurs prin Republica Ceh? ??i Slovacia).

Principalii Organizatori: Funda??ia ‘‘Pasterstwo Transhumancyjne’’ din Polonia ??i Asocia??ia Transhuman??a din Romania care se preocup? de p?strarea p?storitului tradi??ional ??i de mo??tenirea cultural? din Carpa??i. Proiectul implic? o larg? cooperare dintre organiza??ii non-guvernamentale, autorit???ile locale, reprezenta??i ai  altor institu??ii locale, media ??i sponsori. Popularizare proiectului va fi dus? la indeplinire ??i prin organizarea de evenimente  culturale, mese rotunde pentru dezbateri la nivel de regiuni, de-a lungul traseului transhuman??ei dar ??i prin imediata apropiere a desf???ur?rii  acestei ac??iuni-plecatul oilor în transhuman???.

??inta principal?  a acestei TRANHUMAN??E este întâlnirea dintre  oamenii ce vie??uiesc ??i muncesc în Carpa??i, integrarea lor, abilitatea de a afla dar ??i ar?ta boga??ia cultural? a locuitorilor, precum ??i bog???ia ??i unicitatea naturii de aici. Ca factor prioritar în cadrul proiectului se considera sus??inerea permanent? a dezvoltarii zonelor de munte.

 

 

‘‘ ...Europa este creat? prin cultur?...’’

Bazele culturii carpatine sunt tradi??iile p?store??ti care influenteaz? muzica, dansurile, costumele colorate ale oamenilor din zonele montane, obiceiurile ??i via??a de zi cu zi.Aceste tradi??ii pastorale au la baz? dragostea pentru natur? ??i pentru fiin??a uman?.

 

V? invit?m s? participa??i ??i s? coopera??i la PROIECTUL ”TRANSHUMAN??A 2013’’
Made by All Tech Support - Konrad Kopeć


Home Page

Total visits: 9736471
Online right now: 2


Donate