JQuery Cycle Plugin - Fade In Image


Karpaty to Dom Siedmiu Narodów!

Szanowni Państwo,   

            Odkrywanie wielkiego dziedzictwa kulturowego, poznawanie bogactwa natury, tworzenie więzi między narodami i społecznościami lokalnymi Karpat będzie nowym, potrzebnym projektem dla współpracy w ramach Konwencji Karpackiej. Od stuleci na łuku Karpat żyją narody związane z pasterstwem, rzemiosłem, myślistwem. Dziś te potężne i piękne góry są domem siedmiu narodów, są „środkiem świata” jak mówił ks. Józef Tischner.

      Góry, a szczególnie Karpaty -  nie odkryte przez turystów Europy i świata - przyciągają, inspirują, zachęcają do zdobywania szczytów, ubogacają naszego ducha i hartują ciało.

     Karpaty są kolebką wspaniałej kultury ludowej – góralskiej, z jej lokalnymi odcieniami, enklawą unikatowej przyrody i niepowtarzalnego pejzażu, miejscem wielkich możliwości turystycznych i rekreacyjnych. Przez wieki Karpaty były z jednej strony „dziedziną” ludzi rozmiłowanych w pasterstwie, osób pracowitych i bogobojnych, a z drugiej strony stanowiły „naturalny mur” chroniący Europę przed najeźdźcami, obcymi kulturami i religiami. Historia zatoczyła koło, ale dzisiaj naturalne i polityczne granice bardziej łączą niż dzielą. Bogactwem Karpat możemy obdarzać się wzajemnie – poznawaniem języka, tradycji, obyczajów, a także uczestnicząc we wspólnej biesiadzie, zabawie przy watrze. U nas, w górach, biją czyste źródła wód, szumią strzeliste świerki i limby, produkuje się zdrową żywność, gości się w domu przybysza – to są dary dla Europy i świata.

            Zapraszamy do wsparcia Fundacji w formie donacji lub darowizny na działaność statutową. Działajmy razem na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego w Karpatach!

 

Z wyrazami szacunku,

Zarząd Fundacji "Pasterstwo Transhumancyjne"Made by All Tech Support - Konrad Kopeć


Home Page

Total visits: 9736440
Online right now: 1


Donate